Høringer

En vigtig del af DIFOs og Punktum dk's virke er dialogen og kontakten til internetsamfundet. Et middel til det, er de høringer som DIFO og Punktum dk løbende afholder.

I oversigten herunder ses de høringer som er afholdt og status på høringen.

Høring Status Målgruppe
Skriftlig høring om administrative påbud om blokering af hjemmesider og domænenavne, 18. september 2023
Skal offentlige myndigheder have mulighed for at udstede påbud om blokering af adgang til hjemmesider og domænenavne uden retskendelse, men alene på baggrund af en afgørelse? Læs notatet fra den mundtlige høring her.
Igangværende Internetsamfundet
Mundlig høring om administrative opbud om blokering af hjemmesider og domænenavne, 19. maj 2023
Skal offentlige myndigheder have mulighed for at udstede påbud om blokering af adgang til hjemmesider og domænenavne uden retskendelse, men alene på baggrund af en afgørelse?
Gennemført Internetsamfundet
Høring vedr. nyt vilkår for .dk-domænenavne til bekæmpelse af internetkriminalitet, 29. november 2021
Højesteret har fastslået en ny retstilstand om hvem, der skal håndtere ulovligt indhold på nettet. For at udbrede kendskabet hertil har DIFO besluttet at ændre DK Hostmasters Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn.
Gennemført Registranter og internetsamfundet
DK Hostmasters høring om udkast til Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, 10. januar 2020
DK Hostmasters invitation til at give indspil til især opdaterede vilkår om retvisende registrantdata og styrket mulighed for registranter til at lade en forhandler administrere sine domænenavne for sig.
Gennemført Registranter og internetsamfundet
DK Hostmasters høring om udkast til ny forhandlerkontrakt, 10. januar 2020
DK Hostmasters drøftelse med forhandlerne om især deres opdaterede vilkår til at kunne administrere domænenavne for registranter, afregning med DK Hostmaster og styrkede krav til informationssikkerhed.
Gennemført Forhandlere
DIFOs høring om DIFOs rolle i bekæmpelse af online kriminalitet, 13. november 2019
DIFOs debat med internetsamfundet om brugen af såkaldte Trusted Notifiers, proaktiv vidensdeling om fx malware og udvidet klageadgang over indhold på hjemmesider. Læs DIFOs bemærkninger til høringsnotatet her.
Gennemført Internetsamfundet
DIFOs høring om udkast til nye vilkår for brugere af .dk, 22. juni 2017
DIFOs invitation til at give indspil til især skærpelse af vilkår om retvisende registrantdata og konkrete forbedringsmuligheder i DK Hostmasters domæneadministration.
Gennemført Registranter og internetsamfundet
DIFOs høring om DIFOs rolle i bekæmpelse af internetkriminalitet, 6. juni 2016
DIFOs debat med internetsamfundet om kriminalitetsbekæmpelse i domæneadministration, især med fokus på mulighederne ved at skærpe kravet til retvisende registrantdata.
Gennemført Internetsamfundet

Alle dokumenter er i PDF-format og åbner i et nyt faneblad/vindue.