Pris og omkostninger for .dk-domænenavne

Grafen viser de årlige omkostninger per domænenavn sammenlignet med prisen for et årsgebyr. Tallene er opgjort i DKK ved slutningen af året.

Omkostning/pris per domænenavn er udtryk for prisen beregnet på grundlag af domænenavne i regnskabsåret. Domænenavnene indregnet i årsregnskabet er periodiseret i forhold til de perioder for hvilken betalingerne dækker, ligesom der er foretaget nødvendige nedskrivninger ud fra forventningen om fremtidige sletninger af domænenavne.