Domæneansøgninger

Grafen viser svartider for reservation eller registrering af .dk-domænenavne fra modtagelsen af en valid ansøgning fra en forhandler.